Inschrijven van nieuwe leden
Tijdens het seizoen op maandag- en donderdagavond van 18.30 uur - 20.00 uur kunt u vrijblijvend binnen lopen. Jeugdleden, die zich komen inschrijven hebben een gesprek met Renate Kessels of Fred van Tilborg, jeugdcommissieleden van sv Houtwijk. Zij nemen met u het inschrijfformulier door en vertellen alles wat u moet weten om lid te worden. Wij vinden het vanzelfsprekend dat ieder lid of ouder een vrijwilligersactiviteit op zich neemt. Nico van Lieshout zal met u een inventarisatielijst doornemen met een grote diversiteit aan werkzaamheden. Ons motto is dan ook "vele handen maken licht werk".

Wat moet u mee brengen?
Indien het nieuw in te schrijven lid 11 jaar of ouder is, is 1 pasfoto van belang Dit is voor aanvraag van een geldige spelerspas (zonder mag niet gespeeld worden). Leden vanaf 16 jaar moeten zich bij hun inschrijving kunnen legitimeren.
Heeft het nieuw in te schrijven lid, in de afgelopen 3 jaar bij een andere club gespeeld dan moet een volledig ingevuld overschrijvingsformulier worden overhandigd. Voor leden jonger dan 12 jaar, is een "VERKLARING SPEELGERECHTIGDHEID PUPILLEN" formulier nodig, eveneens volledig ingevuld door de club welke men heeft verlaten. Overschrijvingen moeten vóór 31 mei plaatsvinden.

Ooievaarspas

sv Houtwijk accepteert de Ooievaarspas van de gemeente Den Haag. Dit betekent dat van leden met een Ooievaarspas een aanzienlijk deel van de contributie betaald wordt door de gemeente Den Haag. (bij de jeugd zelfs 100%) Om dit bedrag bij de gemeente Den Haag te kunnen declareren is het noodzakelijks dat het lid of de ouder van het jeugdlid ons in het bezit stelt van een kopie van de Ooievaarspas. Regel dit gelijk bij het aanmelden als lid! Klik op het plaatje voor de uitgebreide informatie van de Gemeente.

ooievaarspas

Opzeggen van het lidmaatschap van SV Houtwijk

EEN BELANGRIJK BERICHT VOOR ALLE LEDEN DIE HUN LIDMAATSCHAP WILLEN OPZEGGEN !!!!

Wanneer u heeft besloten uw lidmaatschap op te zeggen moet u dit altijd en alleen bij de secretaris van de vereniging per brief of mail doen. De mailadressen zijn: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Er zijn mensen die denken te hebben opgezegd als zij dit melden bij een leider, commissielid, trainer of bij iemand die ze helemaal niet kennen, ook als een lid een tijdje niet op de club komt blijft hij lid van RavaPec Combinatie, het lidmaatschap wordt nooit automatisch stopgezet.
Als u dan toch besluit echt op te zeggen, doe dit dan voor 1 juli van het dan lopende jaar, hiermee voorkomt u dat de contributie nog een heel jaar doorloopt. In sommige gevallen is het bestuur bereid tussentijds uw contributie stop te zetten, maar daar mag u niet vanuit gaan, er staat namelijk in de statuten/huishoudelijk reglement dat u, uw lidmaatschap voor een heel jaar van toepassing is.

Een complete ledenlijst
Is voor een ieder in de vereniging van groot belang. Wilt u daarom verhuizingen en andere wijzigingen altijd direct doorgeven. Het adres hiervoor is:

Het adres hiervoor is:
Postbus 53020, 2505 AA Den Haag
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2013. svHoutwijk. Alle rechten voorbehouden. Website-desinger Rava1930